เราเที่ยวด้วยกัน เฟส #5 และ การเตรียมราคาขาย

ขั้นตอนการรับจองห้องพัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านระบบ Travelanium

การใส่รูปภาพหน้าปก Cover

วิธีเพิ่มรูปภาพหน้าปก Cover ของราคา Bar Rate , Package หรือ Promotion เพื่อสร้างความโดดเด่นของการนำเสนอราคา ในการขายบนระบบ Hotel Booking Engine โดยปกติแล้ว หลังจากที่สร้างราคาขาย Package , Promotion เรียบร้อยแล้ว ในหน้าของการแสดงผลเมื่อลูกค้ากดจองนั้น ในราคาดังกล่าวระบบจะถูกแสดงผลเป็นรูปภาพหน้าปกค่าเริ่มต้นไว้ให้ ซึ่งทางโรงแรมสามารถเปลี่ยนได้โดยงายด้วยวิธีการดังนี้ เข้าไปที่ระบบ CRS หลังบ้านการจัดการของ  Travelanium จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยน เช่น Promotion 2.  จากรูปภาพตัวอย่างจะเห็นตำแหน่งที่เป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมสีเทา สามารถคลิกที่ตำแหน่งนี้เพื่ออัพโหลดรูปภาพลงไปได้ทันที โดยขนาดของรูปภาพที่ระบบแนะนำจะเป็น 600×400 px   นอกจากนี้ยังใส่รูปภาพที่เกี่ยวกับข้องกับ Promotion , Package ได้มากกว่า 5 รูปภาพ เพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย หากติดปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปภาพ หรือคำถามอื่นๆสามารถติดต่อฝ่าย Support หรือ อ๊อฟ ได้ทันทีครับ

We Travel Together #4 and How to set up price for sale

ขั้นตอนการรับจองห้องพัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านระบบ Travelanium

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส #4 และ การเตรียมราคาขาย

ขั้นตอนการรับจองห้องพัก โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ผ่านระบบ Travelanium

วิธีตั้งค่า TEST & GO – โดยเมนู Package อย่างเดียว

สร้างราคาขายโดยใช้ ฟังก์ชั่นเมนู Package อย่างเดียว

วิธีตั้งค่า TEST & GO – Package + Bar Rate

เป็นการรวมกันสร้างระหว่างฟังก์ชั่น Package และ อ้างอิงราคา Extend stay จาก Bar Rate

How to Generate URL Link

วิธีสร้าง และนำ URL ของแต่ละราคาไปใช้งานตามแพลตฟอร์มต่างๆ