Reservation Payment Gateway

การตรวจสอบรายละเอียด และ การแก้ไขปัญหา สำหรับโรงแรมที่รับชำระเงินผ่าน Payment Gateway และการแก้ปัญหา Pending Payment  สำหรับรายละเอียดหน้านี้ เฉพาะโรงแรมที่รับชำระเงินผ่าน Online Payment Gateway เท่านั้น เนื่องจากจะเป็นการเข้ามาตรวจสอบรายละเอียด และการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่างๆที่เกิดขึ้น กรณีลูกค้าชำระเงินไม่ผ่าน และกรณีให้ลูกค้าทำรายการจ่ายอีกครั้ง 1. หลังจากที่ท่านได้รับอีเมลแจ้งเตือนแล้ว ให้ Log-in เข้ามาในระบบ Travelanium โดยรหัสในการเข้าใช้งานจะถูกส่งไปยังอีกเมลของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ หากท่านยังไม่ได้รับรหัสหรือต้องการขอรหัสใหม่ สามารถกดขอเข้ามาได้ ที่นี่ คลิก 2. เข้าระบบ เลือกเข้าดูรายละเอียด Booking ที่ต้องการ เมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกไปที่ View ตามรายละเอียด Booking ที่ท่านต้องการเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด ** สำหรับ การรับชำระเงินผ่าน Payment Gateway เมื่อระบบได้รับเงินแล้วจึงจะแสดงสถานะ Confirmed เท่านั้น พร้อมส่งเอกสารยืนยันการจองไปยังอีเมลโรงแรม และลูกค้าพร้อมกัน 3. รายละเอียด และประเภทของฟังก์ชั่นปุ่ม สำหรับรายละเอียดทั้งหมดในหน้านี้จะเป็นเหมือนกันกับเอกสารที่โรงแรม และลูกค้าได้รับ… Continue reading Reservation Payment Gateway

ขั้นตอนการตัดเงินจากบัตรเครดิต

สำหรับโรงแรมที่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตอย่างเดียว

Reservation Support – การใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ แบบเข้าใจง่ายๆ

ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ Reservation และการทำงานในระบบอย่างง่าย