วิธีการเชื่อมต่อ 2C2P กับ Travelanium

หลังจากที่ทางโรงแรม ได้สมัครเข้าร่วมการใช้งาน Payment Gateway กับทาง 2C2P เรียบร้อยแล้วนั้น ในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการเชื่อมต่อระบบ การใช้งานหลังบ้านของสองระบบเข้าด้วยกัน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนแรก ทางโรงแรมจะต้องนำชุดรหัส ที่อยู่ภายในระบบ 2C2P เพื่อส่งให้กับทาง Travelanium เพื่อเชื่อมต่อ โดยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ : MERCHANT ID และ Secret Key

1. เมื่อได้รับรหัส Log-in เข้าระบบหลังบ้านของ ทาง 2C2P เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปหน้าการจัดการได้ทันที จากนั้นไปที่เมนู Options

2. จากนั้นไปที่ MERCHANT INFORMATION โดยให้ copy ตัวเลขของ Merchant ID เก็บไว้ ครับ

2. ต่อด้วยไปที่ MERCHANT KEYS (SECRET KEY) ให้ copy ตัวเลขนี้ไว้ ครับ
(รหัสที่ทางระบบให้มา จะเป็นเหมือนกันทั้งชุดบน และล่าง ให้เลือก copy ชุดบนไว้ได้เหมือนกัน)

3. ในหน้าเดียวกันของระบบ จะมี section ชื่อว่า Edit Payment Result URL 

สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการใส่ Link URL ให้กับระบบ 2C2P  เพราะ เมื่อระบบ 2C2P ได้รับเงินจากทางลูกค้าเรียบร้อยแล้ว จะต้องเพิ่มเส้นทางการส่งข้อมูลกลับไปยัง Travelanium เพื่อออกเอกสารรายการจองให้กับทางลูกค้า และโรงแรมในลำดับถัดไป 

 

โดยให้นำ Link URL ด้านล่างนี้ copy แล้ววางไว้ในช่อง :
Redirect API – Backend return URL แล้วกด save

				
					https://payment.travelanium.net/ipn/2c2p/response
				
			

4. เมื่อได้รับรหัส 2 รายการ ครบเรียบร้อยแล้ว MERCHANT ID และ Secret Key ให้นำส่งกับเจ้าหน้าที่ของทาง Travelanium เพื่อเชื่อมต่อระบบ หรือ สามารถทำเองได้โดย Log-in เข้าระบบหลังบ้านของทาง Travelanium

  1. ไปที่เมนู : Payment Policy
  2. เลือกประเภทของการรับชำระเงิน ในขั้นตอนนี้เราจะเลือกเป็น : Advance payment (payment gateway)
  3. เลือกบริษัทรับชำระเงิน : เลือก 2C2P จากนั้นให้นำรหัสที่เรา copy ไว้ 2 ชุด นำมาใส่ในช่องนี้
  4. คลิก Edit เพื่อเลือก ช่องทางการ รับชำระเงินของทางลูกค้า 

หลังจากเลือกประเภทการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ กด Save เพื่อยืนยันรายการ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

เมื่อทำรายการทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการ ทดสอบ การชำระเงินแบบของจริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง