FAQ ช่วยคุณตอบคำถาม
และแก้ไขปัญหาการใช้งาน

Reservation Support

ขั้นตอนและวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ Reservation เมื่อมีรายการจองผ่านทางหน้าเว็บไซต์

Reservation Payment Gateway

การตรวจสอบรายละเอียด และ การแก้ไขปัญหา สำหรับโรงแรมที่รับชำระเงินผ่าน...

Set Up Package & Promotion

วิธีการใช้งาน และเทคนิคการสร้างราคาขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของคุณ