การใส่รูปภาพหน้าปก Cover

วิธีเพิ่มรูปภาพหน้าปก Cover ของราคา Bar Rate , Package หรือ Promotion เพื่อสร้างความโดดเด่นของการนำเสนอราคา ในการขายบนระบบ Hotel Booking Engine

โดยปกติแล้ว หลังจากที่สร้างราคาขาย Package , Promotion เรียบร้อยแล้ว ในหน้าของการแสดงผลเมื่อลูกค้ากดจองนั้น ในราคาดังกล่าวระบบจะถูกแสดงผลเป็นรูปภาพหน้าปกค่าเริ่มต้นไว้ให้ ซึ่งทางโรงแรมสามารถเปลี่ยนได้โดยงายด้วยวิธีการดังนี้

  1. เข้าไปที่ระบบ CRS หลังบ้านการจัดการของ  Travelanium จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยน เช่น Promotion

2.  จากรูปภาพตัวอย่างจะเห็นตำแหน่งที่เป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมสีเทา สามารถคลิกที่ตำแหน่งนี้เพื่ออัพโหลดรูปภาพลงไปได้ทันที โดยขนาดของรูปภาพที่ระบบแนะนำจะเป็น 600×400 px

 

นอกจากนี้ยังใส่รูปภาพที่เกี่ยวกับข้องกับ Promotion , Package ได้มากกว่า 5 รูปภาพ เพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

หากติดปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปภาพ หรือคำถามอื่นๆสามารถติดต่อฝ่าย Support หรือ อ๊อฟ ได้ทันทีครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง