วิธีการเชื่อมต่อ Omise และ Travelanium

How to Setup
OMISE Payment

วิธีการเชื่อมต่อระหว่าง ระบบ OMISE Payment Gateway และ Travelanium สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการเชื่อมต่อ OMISE และ Travelanium

สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งการใช้งานระบบ OMISE Payment gateway บนระบบ Travelanium Hotel Booking Engine

สามารถทำได้ด้วยตัวเองดังนี้

1.รับรหัสยืนยัน

หลังจากที่สมัครใช้งานพร้อมยืนเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ของ OMISE จะส่งรหัส มาให้ 1 ชุด

ประกอบไปด้วย Public Key และ Secret Key

2.เริ่มการติดตั้ง

Log-in เข้าสู่ระบบ Travelanium จากนั้นใช้ตัวเลือกไปที่ Payment Policy เพื่อเริ่มการติดตั้ง

3.เลือกประเภท
การชำระเงิน

เลือกประเภทการชำระเงินให้เป็น Advance payment (payment gateway) กรณีต้องการรับชำระเงินผ่านทางออนไลน์ ช่องทางเดียว

ตัวเลือก First Payment Gateway ให้เลือก Omise จากนั้นใส่รหัสที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ของระบบ

4.ตัวเลือก รับชำระเงิน

เพิ่มช่องทางที่สามารถรับเงินจากทางลูกค้าได้ หรือสามารถเลือกทั้งหมดได้ จากนั้นกด Save เพื่อบันทึกค่า

5.เพิ่มค่า Webhook Endpoint

Log-in เข้าที่ระบบ Omise เลือกโหมด Live Dashboard จากนั้น ใช้ตัวเลือกเมนู Webhooks คลิกที่ Edit เพื่อใส่ลิ้งค์ด้านล่างลงไป

* ลิ้งค์นี้ใส่เพื่อให้ระบบ Omise นำพาลูกค้าที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กลับสู่หน้าของการจองห้องพัก Hotel Booking Engine ได้อย่างถูกต้องอีกครั้งเพื่อแสดงรายละเอียดการจอง หลังจากเพิ่มลิ้งค์แล้วใช้ระยะเวลาในการเชื่อมต่อประมาณ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

 

(คัดลอกและนำไปใส่ได้ทันที)

				
					https://payment.travelanium.net/ipn/omise/v2/charge/webhook 
				
			

ตัวอย่างการใส่ลิ้งค์ในระบบ

เมื่อใส่ลิ้งค์ในระบบ OMISE เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้รอประมาณ 1 ชั่วโมงให้ระบบใช้เวลาเชื่อมต่อกัน ถึงจะเริ่มทำการทดสอบการชำระเงิน ถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันที่ วิธีทดสอบการชำระเงินครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง