วิธีตั้งค่า TEST & GO – โดยเมนู Package อย่างเดียว

DEMO 1 : สร้างโดยใช้เมนู Package Only

สิ่งที่ต้องเตรียม :
1. ราคาห้องพัก + Service + RT PCR TEST ต่อ 1 ท่าน

2. ราคาห้องพัก + Service + RT PCR TEST ต่อ 2 ท่าน
3. 
ราคาสำหรับ Extend Stay (ราคาหัองพัก ในคืนที่ 2 เป็นต้นไป)

** นำเมาส์ชี้ไปที่ราคาที่แสดงผล จะเห็นราคาเฉลี่ยรายวัน

ข้อดี
  1. สามารถแยกใส่ราคา ห้องพัก + Service + RT PCR TEST โดยแยกเป็นราคาต่อ 1 ท่าน หรือตามจำนวน Capacity ห้องได้
  2. ราคาจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ อ้างอิงจากจำนวนผู้เข้าพักเป็นหลัก
ข้อเสีย
  1. หากมีการเข้าพัก มากกว่า 1 คืน สำหรับผู้เข้าพัก 1 ท่าน 
    ทางระบบจะไม่สามารถคำนวณแยกเป็น Extend stay สำหรับ 1 ท่านได้ (ด้วยข้อจำกัดของระบบที่จะคิด Extendstay เป็น Per room per night)

วิธีการสร้าง Package

A

เพิ่มรายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และ Benefits ต่างๆ (Step 1 – 3)

B

Step 4 : เลือกการใส่ราคาแบบ Per person
Step 5 : เลือกราคาสำหรับ Extend Stay แบบกำหนดเอง

C

ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด พร้อมใส่ราคาแยกเป็นต่อ 1 ท่าน และ 2 ท่าน (ราคา ห้องพัก + Service + RT PCR TEST

  • หากไม่ต้องการรับ Extra bed ให้ใส่เป็น 0 ไว้ตามตัวอย่าง
  • Extra adult ของ Extended stay price ในตัวอย่างให้ใส่ไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ระบบจะไม่ได้มาคำนวน เมื่อไม่ได้คลิกเลือก Extra person include
  • ขั้นตอนสุดท้าย อย่าลืมเลือกการเชื่อมต่อ Bar Rate สำหรับการอ้างอิง การตัดจำนวน Allotment

เรื่องที่เกี่ยวข้อง