วิธีตั้งค่า TEST & GO – Package + Bar Rate

DEMO 2 : สร้างโดยใช้ Package และ Bar Rate

เป็นการรวมกันสร้างระหว่างฟังก์ชั่น Package และ อ้างอิงราคา Extend stay จาก Bar Rate

สิ่งที่ต้องเตรียม :
1. ราคาห้องพัก + Service + RT PCR TEST ต่อ 1 ท่าน

2. ราคาห้องพัก + Service + RT PCR TEST ต่อ 2 ท่าน
3. 
ราคาสำหรับ Extend Stay สำหรับ 1 ท่านและ 2 ท่าน (ราคาหัองพัก ในคืนที่ 2 เป็นต้นไป)

4. Bar Rate สำหรับใส่ราคา Extend Stay

** นำเมาส์ชี้ไปที่ราคาที่แสดงผล จะเห็นราคาเฉลี่ยรายวัน

ข้อดี
  1. สามารถแยกใส่ราคา ห้องพัก + Service + RT PCR TEST โดยแยกเป็นราคาต่อ 1 ท่าน หรือตามจำนวน Capacity ห้องได้
  2. ราคา Extend Stay สำหรับ 1 ท่าน และ 2 ท่านจะถูกแยกกันอย่างชัดเจน ง่ายต่อการแสดงผล (ใช้ราคาจาก Bar Rate) 
  3. หมดปัญหาการคำนวนผิดพลาด
ข้อเสีย
  1. เพิ่มขั้นตอนการสร้าง New Bar Rate สำหรับใส่ราคา Extend Stay โดยเฉพาะ
  2. หากโรงแรมที่จำเป็น ต้องเชื่อมต่อ New Bar Rate กับทาง Channel Manager จะเพิ่มขั้นตอนในการเชื่อมต่อตรงนี้เข้ามา

วิธีการสร้าง Package แบบ DEMO 2

A

เริ่มจากการสร้าง New Bar Rate ไว้สำหรับการใส่ราคา Extend stay จาก Package โดยเฉพาะ 

 

เข้าเมนู Rate Type คลิกสร้าง Add new rate type

 

Step 1. ใส่เพียง อาหารเช้า กับ Internet ก็เพียงพอ

Step 2. เลือกห้องที่ต้องการขาย หรือต้องการใส่ราคา

Step 3. เลือก ห้อง และ อาหารเช้า

Step 4. เลือก 100%

Step 5. เลือก Do not display (เพราะราคา Bar นี้จะไม่ถูกแสดง แต่จะแสดงต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Package เท่านั้น) 

 

B

ใส่ราคาใน New Bar Rate สำหรับ Extend Stay

 

1. ไปที่เมนู Rate Control 

2. เลือก Bar Rate ที่เราสร้างเมื่อสักครู่

3. เลือก Single Rate เพื่อเพิ่มช่องใส่ราคาสำหรับ 1 ท่าน

4. ใส่ราคา ต่อท่าน และ ต่อ 2 ท่าน (Room Rate) จากนั้นกดลูกศรสีม่วงลงมา ตามจำนวนวันที่ต้องการขาย เสร็จแล้วกด Update ด้านล่าง

 

** สำหรับการขายห้องพัก ไม่เกิน 2 ท่าน ใช้วิธีนี้ดีที่สุดครับ 

C

สร้าง Package ใหม่ โดยไปที่เมนู Package แล้วกดสร้าง 

 

เพิ่มรายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ และ Benefits ต่างๆ (Step 1 – 3)

D

Step 4 : เลือกการใส่ราคาแบบ Per person
Step 5 : เลือกราคาสำหรับ Extend Stay แบบ Refer to the existing rate : จากตัวอย่าง จะเลือก Bar Rate for package 

E

ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด พร้อมใส่ราคาแยกเป็นต่อ 1 ท่าน และ 2 ท่าน (ราคา ห้องพัก + Service + RT PCR TEST

  • หากไม่ต้องการรับ Extra bed ให้ใส่เป็น 0 ไว้ตามตัวอย่าง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง